Σπουδές

 • Απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Τμήματος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος του Επαγγελματικού Ενδεικτικού Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Έρευνας στις 11/3/1988.
 • Απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (με κατεύθυνση κύκλου σπουδών Ηλεκτρονικού Μηχανικού) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στις 19/11/1982

Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες

 • Διδασκαλία τεσσάρων (04) προπτυχιακών μαθημάτων (ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – Σ.Α.Ε – Ψ.Ε.Σ – ΨΗΦΙΑΚΑ Σ.Α.Ε : ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ).
 • Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος Η.Υ.Σ.
 • Επόπτης Εκπαιδευτικός Πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Η.Υ.Σ.
 • Αναπληρώτρια διευθύντρια του τομέα μαθημάτων ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ από Οκτ 2015.
 • Διδασκαλία μαθημάτων στην Αγγλική γλώσσα (Signals and Systems – Digital Signal Processing – Automatic Control Systems – Digital Control Systems) σε φοιτητές στο πλαίσιο του προγράμματος  ERASMUS.
 • Συμμετοχή στα OPEN COURSES του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ με 2 μαθήματα στην κατηγορία Α+ (Σήματα καιΣυστήματα και Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου) και 2 μαθήματα στην κατηγορία Α- (Βιομηχανική Πληροφορική και Ολοκληρωμένος Βιομηχανικός Έλεγχος). 
 • Διδασκαλία 2 Μεταπτυχιακών μαθημάτων στο ΜΠΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ του τμήματος Μηχανικών Η.Υ.Σ (Βιομηχανική Πληροφορική – Α Εξάμηνο και Ολοκληρωμένος Βιομηχανικός Έλεγχος – Β Εξάμηνο).
 
 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Αυτόματος έλεγχος
 • Ψηφιακή επεξεργασία σήματος
 • Μοντελοποίηση και Προσομοίωση συστημάτων
 • Βιομηχανικές Εφαρμογές Σύγχρονων Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου
 

Συγγραφικό Έργο

  • Α. Βελώνη, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου – Λυμένες Ασκήσεις, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα 1997.
  • Π. Φωτόπουλος – Α. Βελώνη, Σήματα και Συστήματα για Τεχνολόγους, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2009.
  • Α. Παλαμίδης – Α. Βελώνη, Σήματα και Συστήματα με Matlab, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2010.
  • Α. Βελώνη, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου – Ανάλυση και Προσομοίωση , Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2011.
  • Α. Veloni – Α. Palamides, Control Systems Problems: Formulas -, Matlab® and Solutions, CRC Press, USA 2011.
  • Α. Βελώνη, Ψηφιακά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου – Ανάλυση και Προσομοίωση , Αθήνα 2013.
  • Α. Βελώνη – Σ. Αλατσαθιανός, Βιομηχανική Πληροφορική, Αθήνα 2014.
  • Α. Palamides – Α. Veloni, Signals and Systems Laboratory with Matlab, CRC Press, USA 2010.
  • Α. Veloni –N. Miridakis, Digital and Control Systems: Theoritical Problems and Simulations Tools, Αθήνα 2017
  • Α. Veloni –N. Miridakis, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Αθήνα 2017
  • Α. Βελώνη – Κανδρής , Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Αθήνα 2017
  • Α. Veloni – N.Miridakis, Digital and Statistical Processing, Αθήνα 2018
  • Α. Veloni – Π. Φωτόπουλος –Α. Παλαμίδης, Σήματα και Συστήματα, Αθήνα 2019
  • Α. Veloni, Η Τεχνολογία Του Πλοίου, Αθήνα 2019.
 

Δημοσιεύσεις

                                                                   Ιστοσελίδα Μαθημάτων: aveloni.daidalos.teipir.gr