Τι είναι;

Μαθήματα που διδάσκονται στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ, ελεύθερα προσβάσιμα και δωρεάν διαθέσιμα στο Διαδίκτυο για όλους.

Τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα κατατάσσονται σε κατηγορίες και παρέχουν το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό ως εξής: περιγραφή και στόχοι του μαθήματος, λέξεις – κλειδιά και βασικοί όροι, υλικό οργανωμένο σε θεματικές ενότητες, σημειώσεις ή/ και διαφάνειες, βιβλιογραφία (κατηγορία Α-), podcast και εκφωνήσεις στις διαφάνειες (κατηγορία Α), ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, ψηφιακές πηγές και πολυμεσικό υλικό (κατηγορία Α+). Όσα μαθήματα δεν ανήκουν στην κατηγορία Α+ δεν συνοδεύονται από πολυμεσικό υλικό.